NL | FR

BELBEES - partim pathologie

BELSPO-gefinancierd multidisciplinair onderzoek naar de wilde bijensterfte in België. Honeybee Valley staat in voor de studie van de ziekteverwekkers.

Recente studies tonen een algemene achteruitgang van bestuivers in de wereld. Dankzij een lange natuurlijke traditie, is de dynamiek van de biodiversiteit in België één van de best gekende in de wereld. Een eerdere analyse naar de verspreiding van wilde bijen toonde aan dat van de 360 soorten, bijna een derde reeds uitgestorven of in regressie is. Sindsdien is de situatie, net zoals in andere landen, waarschijnlijk nog verslechterd. Het ontbreekt ons echter aan cruciale gegevens om zowel de omvang van de vermindering als de aard van de achterliggende oorzaken te achterhalen. Tegenwoordig is alom gekend dat de bestuiving een belangrijke ecologische en economische dienst van de wilde bijen is. Acties tot herstel werden reeds op federaal en regionaal niveau gelanceerd, maar om goed te kunnen handelen is het essentieel om het oorzakelijk verband met hun interacties te identificeren.

Honeybee Valley heeft via Next Generation Sequencing op een niet-vooringenomen manier onderzoeken gedaan naar de ziekteverwekkers van een aantal target-species.

Contactpersoon: Dirk de Graaf

Actor(en): Dirk de Graaf, Karel Schoonvaere, Pierre Rasmont, Guy Smagghe, Nicolas Dendoncker, Jean-Luc BoevĂ©, Marc DufrĂȘne

Locatie: Honeybee Valley (Gent)

Website


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel