NL | FR

Focus op bijen

Wilde bijen en de honingbij spelen een hoofdrol binnen de biodiversiteit en liggen aan de basis van onze landschappen en ecosystemen. Ze zijn van cruciaal belang voor de voedselproductie en ons welzijn. Nochtans worden bijen onder druk gezet door talrijke bedreigingen. Gelukkig is het nog niet te laat: doe mee en zet je in voor de bijen!

Deze website wil bestaande en nieuwe informatie over bijen samenbrengen en je aanzetten om aan de slag te gaan voor deze fantastische dieren en noeste werkers.

 

 

Bijenacties gezocht!

Ijver je voor het behoud van bijen? Informeer ons dan over je actie(s), project(en) en/of campagne(s) via deze pagina. Je zorgt zo voor inspiratie en tijdens de bijendag van 15 mei kan je je actie(s) in de kijker zetten via een poster of een mondelinge presentatie.

Bijendag op 15 mei 2017

Diverse organisaties voeren acties, projecten en campagnes uit voor het behoud van wilde bijen en honingbij. De doelstellingen van de bijendag zijn het stimuleren van samenwerking en het identificeren en aanpakken van lacunes. Schrijf je in via deze pagina.

Mediatheek

Filmpjes, brochures, posters, links, en nog heel veel meer: alles wat je nodig hebt om meer te weten te komen over de bijen en de informatie te verspreiden op school, binnen je gemeente, bedrijf, vereniging, enz.

Deel