NL | FR

COLOSS monitoring bijensterfte

Jaarlijkse bevraging van de Vlaamse imkers over de bijensterfte in het kader van de EU-gefinancierde COST-actie COLOSS (nu gefinancierd door de Ricola Foundation).

COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) is een internationale organisatie dat het verbeteren van de leefomstandigheden van de bijen op wereldschaal centraal stelt. Momenteel maken maar liefst 96 landen deel uit van dit samenwerkingsplatform, waarbinnen een groep actief is die de redenen van bijensterfte bestuderen door een grootschalige monitoring uit te voeren. Deelnemende landen sturen hiervoor jaarlijks een vragenlijst rond bij imkers om op die manier informatie te verzamelen over de bijensterfte en zo een representatief beeld te geven van de nationale bijensterfte. Deze vragenlijst die in alle deelnemende landen dezelfde vragen bevat, maakt het mogelijk om sterftecijfers tussen landen met elkaar te vergelijken en zo de risicofactoren van verliezen beter te begrijpen.

Momenteel nemen meer dan 20 landen deel aan deze monitoring. Jaarlijks worden alle ingevulde vragenlijsten verzameld en de sterftecijfers in de verschillende landen worden gepubliceerd in een persbericht.

Contactpersoon: Dirk de Graaf

Actor(en): Dirk de Graaf, Ellen Danneels

Locatie: Honeybee Valley (Gent)

Website


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel