NL | FR

Honeybee Valley

Honeybee Valley is een samenwerkingsplatform van de Universiteit Gent. Het bundelt initiatieven en onderzoekingen met als ultieme doel de bijensterfte een halt toe te roepen.

Onze visie is dat de problematiek van de teloorgang van de honingbijen een multifactorieel probleem is, dat slechts kan opgelost worden door een multidisciplinaire aanpak. Om dit tot stand te brengen hebben we een drempelverlagend platform nodig waar alle betrokken partijen vlot kunnen op inspringen en vanuit hun specifieke discipline en sterkte mee kunnen werken aan de oplossing voor de bijensterfte.

Het platform heeft als doel om landelijk het centrale zenuwcentrum te zijn voor elke problematiek in verband met de honingbij. Het centrum moet een inspiratiebron zijn van en voor verschillende groepen en disciplines die mee oplossingen uitzoeken voor de gekende en nog te ontdekken problemen. Het platform dient als uitwisselingsmechanisme om informatie en resultaten interdisciplinair en (inter)nationaal te verdelen. Het platform zorgt ook voor de aanwezigheid van een bijenstand, toegang tot verschillende analysemogelijkheden en high tech apparatuur en labo’s.

Kortom, het platform wil een dynamische omgeving creëren waar talent elkaar kan ontmoeten en gestimuleerd wordt om samen naar oplossingen te zoeken. Een plaats waar gelijkgezinden op afkomen om samen te werken en info te delen.

Contactpersoon: Dirk de Graaf

Actor(en): Dirk de Graaf, Frans Jacobs

Locatie: Universiteit Gent, campus Sterre

Website

Extra bestand


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel