NL | FR

Studie van de gastheer-pathogeen interactie bij de broedziekte Amerikaans vuilbroed van de honingbij: virulentie van Paenibacillus larvae

FWO-gefinancierd onderzoeksproject dat de virulentiegenen van deze belangrijke broedziekte van de honingbij in kaart wil brengen. Ook is er aandacht voor genotypering van de bacterie-stammen.

Amerikaans Vuilbroed (AVB) is de belangrijkste bacteriële ziekte van honingbijen. Ze wordt veroorzaakt door de gram-positieve, endosporevormende bacterie Paenibacillus larvae. Enkel het broed is vatbaar voor de ziekte; de endosporen zijn de enige infectueuze vorm van de bacterie.

Hoewel het verloop van de ziekte de laatste jaren duidelijk werd, zijn nog lang niet alle betrokken genen gekend. In dit project wordt getracht deze virulentiefactoren op een onvooringenomen manier te identificeren.

Een ander probleem in het onderzoek naar AVB was het gebrek aan een genotyperingsmethode welke geschikt is voor epidemiologisch onderzoek. Genotypering is het groeperen van verwante isolaten binnen het species niveau. Specifiek zouden zo verschillende vuilbroedhaarden die met elkaar geassocieerd zijn (dus die afkomstig zijn van eenzelfde besmetting) onderscheiden kunnen worden. Deze hiervoor ontwikkelde methode moet snel, goedkoop en zeer gevoelig zijn om zo grote hoeveelheden aan P. larvae isolaten op efficient te analyseren. Multiple Locus Variable number of tandem repeats Analysis (MLVA) is een techniek welke aan deze voorwaarden voldoet. De methode werd succesvol geimplementeerd voor P. larvae.

MLVA is een PCR-gebaseerde typeringsmethode, waarbij primers worden gebruikt die tandem repeats als target hebben. De methode maakt gebruik van het feit dat verschillende stammen binnen een species verschillen in het aantal herhalingen van hun tandem repeats op dezelde locus. PCR met primers die binden aan de flankerende (conservatieve) regio’s van deze loci, resulteren dus een amplicons van verschillende grootte voor verschillende stammen. Via het multiplex targetten van vijf van deze loci, werd een specifiek patroon voor elke stam ontwikkeld. De methode bleek zeer sensitief, resulterend in een verdieping van de vaak gebruikte ERIC genotypes. Daarnaast werd MLVA gebruikt om de biogeografie van stammen binnen België te onderzoeken. Hierbij werd gebruik gemaakt van stalen afkomstig van het honingonderzoek in 1999 en stalen afkomstig uit de recente vuilbroedhaarden van 2013-2015.

Contactpersoon: Dirk de Graaf

Actor(en): Dirk de Graaf, Tine Descamps, Lina De Smet

Locatie: Honeybee Valley (Gent)

Website


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel