NL | FR

Bijenplan Beersel!

Bijenplan Beersel werkt sinds 2014 aan het invantariseren van wilde bijen, het in kaart brengen van 'bijen-hotspots', het inrichten van plekjes (openbare restruimte, kerkhoven, tuinen,...), het afstemmen van beheer (parken, bermen,...) en het betrekken van bewoners rond het thema bijen.

Bijen zijn welkome ambassadeurs van lokale biodiversiteit, zeker sinds het belang dat aan een pesticidenvrije omgeving wordt geschonken. Sinds 2014 werkt de gemeente Beersel aan een bijenplan. Niet via een papieren engagement, niet louter via zaadzakjes en bijenhotels. Vooraleerst meten om te weten! Verschillende plekken in de gemeente werden afgeschuimd door professionele en vrijwillige experten op zoek naar wilde bijen. Ze bezochten openbare plantsoenen, wegbermen, parken, begraafplaatsen, tuinen, weiden, natuurgebieden en ‘verloren hoekjes’. Drie jaar monitoring van lente tot herfst bracht het totaal op 146 soorten, waarvan sommige naar prachtige namen luisteren zoals Bruine slobkousbij, Glimmende smaragdgroefbij en Zwartbronzen houtmetselbij.

Dankzij deze zoektocht brengen we bijenhotspots in kaart. Dit zijn plekken met zeldzamere soorten wilde bijen die met bijzondere aandacht kunnen ingericht en beheerd worden. Het voorkomen (of juist de afwezigheid) van soorten wordt gelinkt met ecologische behoeften: nestgelegenheid, nectarplant, stuifmeelplant,… Dit wordt dan vertaald naar aanbevelingen voor beheer. Zo werd het graslandbeheer in enkele parken extensiever gemaakt. Verloren, wat ruige hoekjes zoals een zanderige talud worden opgefrist. Ook in intensief beheerde plantsoenen op pleinen wordt voor een bijvriendelijke inrichting gekozen, door een keuze voor bloeiende en bodembedekkende planten en een gepast opvolgingsbeheer. Af en toe wordt gekozen voor een ‘klassiek’ bijenhotel of bloemenakker.

Naast veldwerk en terreinactie wordt ook een derde kaart getrokken: sensibilisering. Zowel het brede publiek (via b.v. filmavond) als het geïnteresseerde publiek (via infoavonden of wandelingen) worden betrokkenen. Er bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen b.v. opleiding voor groenarbeiders, Groene Pluimprijs voor bijvriendelijk tuiniers en een meerdaagse opleiding wilde bijen voor natuurgidsen.

In december 2016 won het project de trofee 'Bijvriendelijke gemeente' van de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG), een bekroning!

 

Contactpersoon: Katleen Claeys

Actor(en): Het project is de gezamenlijke inspanning van de gemeente Beersel, de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Natuurpunt Studie, Natuurpunt Beersel, Pro Natura en

Locatie: Gemeente Beersel

Opmerkingen:  Het rapport 2014-2015 is in PDF te vinden op de weblink hierboven.

Website


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel