NL | FR

Het Smoefelpark

Een stukje Maldegems park ('Het Smoefelpark') wordt extensief beheerd door een wisselend team van vrijwilligers met het oog op bijen, biodiversiteit en eetbaar openbaar groen.  Er worden naast maandelijkse werkdagen ook educatieve activiteiten voorzien op de plek, waarbij bijen steeds 'in the picture' staan.

Een imker uit de buurt, een permacultuur-ontwerper en natuurgezinde beleidsmakers sloegen de handen in elkaar om een stukje Maldegems park om te vormen tot een biodiversiteits'hotspot'.  De natuur krijgt veel ruimte om haar eigen weg te vinden op de plek, maar daarnaast werden er ook allerlei bij-vriendelijke aanplantingen gedaan, waaronder diverse soorten bessenstruiken, hazelaars en fruitbomen.  

Er is een samenwerkingsverband op til met de lokale wereldwinkel om een educatief aanbod te voorzien voor scholen uit de buurt, die op een interactieve manier de plek kunnen ontdekken.  Hierbij gaat ook aandacht uit naar bijen en andere bestuivers.

Daarnaast worden er diverse activiteiten gepland rond biodiversiteit: eetbare en medicinale wilde plantenwandelingen, nachtvlinderavonden, vlinder- en rupsenwandelingen, ..

Er is vlakbij ook een educatieve ecologische moestuin, waar op termijn nog een insectenhotel voorzien wordt.

Contactpersoon: Diƫgo Van De Keere

Actor(en): Gemeentet vzw, gemeentebestuur Maldegem

Locatie: Maldegem (park Wallyn)

Website


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel