NL | FR

Boek "Transitie in de bijenteelt"

Dit boek gaat dieper in op de echte oorzaken van bijensterfte en de gevolgen van menselijk ingrijpen op bijenvolken.

Transitie betekent dat de mens zijn gedrag gaat bijsturen naargelang de inzichten evolueren. Het uitgangspunt is de evolutie naar een duurzame manier van werken met bijen.

We bekijken de voor- en nadelen van selectie en KI, de keuze van een bijenras en technische ingrepen als het snijden van darrenraat en het gebruik van waswafels.

Het is een uitnodiging om na te denken over de keuzes die we maken (als imker) in het maatschappijbeeld dat we volgen.

We kaderen dit lokaal maar ook op wereldvlak binnen de huidige uitstervingsgolf en de overschrijding van planetaire grenzen.

De voor-en nadelen van menselijke ingrepen worden uitgelegd en in vraag gesteld op basis van wetenschappelijke studies, de kritische blik van mensen met ervaring en ethische vragen.

Contactpersoon: Anton Van Derbeken

Actor(en): Anton Van Derbeken

Locatie: presentatie op aanvraag

Opmerkingen:  Indien gewenst kan ik referentieadressen bezorgen van verenigingen voor wie ik reeds een presentatie verzorgde.


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel