NL | FR

Hulshout creƫert nestgelegenheid en voedselaanbod doorheen het jaar voor haar bijenpopulaties

Vanuit de gemeente Hulshout houden wij er rekening mee dat, bij het inrichten van onze groene en open ruimte , onze plantkeuze ecologische relevant is voor de aanwezige bijenpopulatie. Verder creëren wij ook nestgelegenheid waar mogelijk.

Sinds enkele jaren zaait onze gemeente verschillende percelen in met bloemenweidemengsels ter ondersteuning van de bijenpopulatie. Initiëel betrof dit het Tubinger-mengsel maar vanaf dit jaar vullen wij dit ook aan met een zaadmengsel dat bestaat uit een 20-tal inheemse plantensoorten, bestaande uit 1-jarigen, 2-jarige en meerjarigen. Ook hebben wij een groot bijenhotel geplaatst, besteld bij Natuurpunt, en zullen in de loop van de komende jaren er nog een aantal bij zetten op ons grondgebied. In 2018 zal het gemeenteplein opnieuw worden aangelegd waarbij plaats is voorzien voor een voldoende aantal bomen. De soorten die zijn geselecteerd om aan te planten zijn speciaal gekozen om doorheen het jaar kwalitatief voedsel te voorzien voor de aanwezige bijenpopulaties. Deze bomen zullen worden ondersteund door onderbeplanting dat ook is geselecteerd op hoe waardevol ze zijn voor bijen. Hiernaast praktiseren wij een ecologisch bermbeheer.

Contactpersoon: Nicolas Pardon

Actor(en): Wouter Veraghtert, Rist Heylen, Nicolas Pardon

Locatie: Gemeente Hulshout


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel