NL | FR

groepsaankoop bloemenmengsels West-Vlaanderen

Vanuit Inagro wordt een groepsaankoop georganiseerd waarbij West-Vlaamse land- en tuinbouwers een één- of meerjarig mengsel kunnen bestellen.

Natuurlijke vijanden en bestuivers zijn uitstekende helpers voor de landbouwproductie. Lieveheersbeestjes, roofwantsen en andere insecteneters helpen bij de plaagbestrijding, terwijl bijen en hommels helpen bij de bestuiving van tal van landbouwgewassen. Bloemen in de omgeving van akkers zijn dus een belangrijke, zeg maar onmisbare voedselbron voor heel veel van die nuttige insecten. Van bijen en hommels is intussen wel bekend dat ze nectar en stuifmeel nodig hebben maar vaak tekort hebben in landbouwgebied. Dat dit ook geldt voor bepaalde natuurlijke vijanden van plagen, is minder bekend. Het gaat hier met name over carnivore insecten die zich in hoofdzaak voeden met andere (plaag)insecten.
Toch hebben ze net zoals bijen ook stuifmeel en nectar nodig om zich te voeden. De suiker aanwezig in de nectar geeft hen de kracht om te vliegen, terwijl de eiwitten in het stuifmeel noodzakelijk zijn voor hun voortplanting. Hoe meer bloemen ze ter beschikking hebben waar ze gemakkelijk nectar en/of stuifmeel kunnen bijtanken, hoe langer ze leven en hoe meer nakomelingen ze hebben. Niet alleen de hoeveelheid bloemen telt, ook de bloemsoort is van belang. Hun geschiktheid voor natuurlijke vijanden en bijen wordt reeds lang onderzocht in tal van internationale studies. Een aantal bloemenmengsels hebben zich reeds in de praktijk bewezen en willen we graag aanbieden via deze groepsaankoop.
 

Contactpersoon: Pieter Verdonckt

Actor(en): West-Vlaamse land- en tuinbouw

Locatie: Inagro

Website


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel