NL | FR

Goede selectie en meer stuifmeel: betere bijen

Lieteberg wil d.m.v. regionale selectie van teeltmateriaal en een groter bewustzijn bij de imker over het belang van stuifmeel bijdragen aan een stabieler honingbijenbestand in Limburg en Vlaanderen.

Lieteberg startte in 2013 met het door de provincie Limburg ondersteunde project 'Goede selectie en meer stuifmeel: betere bijen'. Zoals de titel al doet vermoeden wil Lieteberg met dit project bijdragen aan een stabiele honingbijenpopulatie door op niveau van de imker in te spelen op twee belangrijke factoren in de bijensterfte, nl. goede genetica en een kwalitatief en kwantitatief stuifmeelaanbod. In het eerste luik wordt door regionale selectie van teeltmateriaal de import van buitenlandse bijenkoninginnen teruggedrongen. Regionale selectie leidt bovendien tot bijengenetica die beter is aangepast aan de eigen regio en biedt zo meer overlevingskansen. Daarvoor is een eigen selectienetwerk opgestart, gebaseerd op de principes van BLUP en gestandardiseerd in Beebreed. In het tweede projectdeel wordt via verschillende methoden het bewustzijn bij de imker vergroot over het belang van voldoende en voldoende gediferentieerd stuifmeel in de bijenvolken. Daarvoor is er een onderzoek gedaan bij 15 bijenvolken verspreid over de provincie naar de kwaliteit en kwantiteit van het inkomende stuifmeel. Die resultaten zijn samen met foto's van stuifmeelverzamelende bijen op de belangrijkste bijenplanten (incl. elektronenenmicroscoopopnames van het stuifmeel) verzameld in het boek 'Pollenstof, een bijenwandeling door de wereld van bloemen en stuifmeel'. Daarnaast is een kleurechte 'Pollenkleurengids' die het de imker mogelijk maakt om aan de hand van het jaargetijde en de pollenkaart vast te stellen van welke planten de bijen stuifmeel verzamelen.
Het project eindigt in 2017.

Contactpersoon: Wim Tollenaers

Actor(en): De Lieteberg vzw

Locatie: Limburg


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel