NL | FR

Vlaams Bijenteeltprogramma 2017-2019

Maatregelen voor de verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt.

Het Vlaams Bijenteeltprogramma staat in het teken van het terugdringen van de bijensterfte in Vlaanderen. Er worden twee belangrijke hefbomen onderscheiden om dit te bereiken, met name de imkertechnieken en het selectiewerk.

Imkertechnieken hebben betrekking op de bedrijfsmethoden in het algemeen, het promoten van imkerspraktijken die stressluw zijn en dus beter in harmonie met de bijenpopulatie, en vooral de methoden om de Varroa-mijtziekte beter onder controle te krijgen. De verspreiding van deze informatie wordt beoogt in de vorm van een reeks van brochures met hierbij aansluitend videoregistraties, lezingen, workshops en studiedagen voor een publiek van startende en gevorderde imkers.

De tweede hefboom is het selectiewerk. Hierbij wordt binnen het programma uitgegaan van een belangrijk basisprincipe, namelijk "meten is weten". Aangezien preferentieel wordt gewerkt met lokaal aangepaste bijenstammen, wordt de herkomst van het teelmateriaal afgeleid uit de teeltwaarde van de koningin.

Er wordt een kwaliteitszorg uitgevoerd op de honing van de Vlaamse imkers. Naast de vrijwillige inzending van een honingstaal ter analyse zal nu ook bij 10% van de ingezonden stalen aan de betrokken imker gevraagd worden om een willekeurige honingpot uit zijn voorraad te laten uitkiezen door een medewerker van het programma. Op die manier wordt geverifieerd of de resultaten overeen komen met het vrijwillig ingezonden honingstaal.

In een ander luik binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma zal de link gelegd worden tussen vraag en aanbod wat betreft bestuivingsdiensten door honingbijen. Er wordt nagegaan of een website applicatie kan voorzien worden om de vraag naar en het aanbod van bijenkolonies voor bestuivingsdiensten te afficheren en zo de bestuivingsnoden te ledigen.

Contactpersoon: Dirk de Graaf

Actor(en): Ellen Danneels

Locatie: Honeybee Valley (Gent)

Website

Extra bestand


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel