NL | FR

Steunpunt Bijenteelt Limburg

Lieteberg start vanaf 2017 met de professionele uitbouw van een steunpunt voor bijenteelt in de provincie Limburg. Het steunpunt moet zowel imkers, tuinbouwers als geïnteresseerden ondersteunen.

Limburg herbergt maar liefst 58% van het fruitteeltareaal in Vlaanderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de provincie intussen meer dan 1.000 imkers telt die aangesloten zijn bij een imkersvereniging. Daarmee is Limburg nog steeds de belangrijkste imkerijprovincie in Vlaanderen. Elk voorjaar trekken honderden imkers met hun bijenkasten naar Haspengouw om daar voornamelijk appelen, peren en kersen te bestuiven. De laatste jaren tekent zich daarnaast een duidelijke groei af van het areaal kleinfruit. De imkerij is dan ook onlosmakelijk verbonden met de groei en het succes van de fruitteelt. Voor een goede oogst zijn de telers immers grotendeels afhankelijk van het bestuivingswerk dat honingbijen in het voorjaar verrichten.

De imkerij gaat als sector doorheen een moeilijke periode. Enerzijds zorgen verschillende factoren ervoor dat onze bijen verzwakken, waardoor de wintersterfte abnormaal hoog is geworden. Anderzijds evolueert de vrijetijdsbesteding van de imkers steeds meer naar professioneel hobbyisme: hygiëne-eisen, bijkomende administratie, enz. Daarnaast wordt de imker ook steeds meer gestimuleerd om te investeren in zijn hobby. Waar vroeger de meeste imkers hun kasten veelal zelf maakten uit hout, zijn de kunststof kasten vandaag de dag niet meer weg te denken uit de bijenhal.

Met de oprichting van een ‘Provinciaal Steunpunt Bijenteelt’ wil De Lieteberg vzw vanuit haar ervaring als bijencentrum een uitgebreide dienstverlening uitbouwen die de imkers ondersteunt op meerdere vlakken. Het doel is om te komen tot een betere omzetting van de theorie in de praktijk, om vernieuwende instrumenten te kunnen aanbieden die het werk van de imker eenvoudiger maken en om te streven naar een betere invulling van het vraag en aanbod in de bestuivingsperiode. 

Concreet wordt er voor de uitvoering van het project gewerkt aan 4 speerpunten: een 7 dagen op 7 beschikbare vraaggerichte dienstverlening, opzet van digitale tools die de imkerpraktijk vergemakkelijken, verdere uitbouw van een eerder ontwikkeld bestuivingsplatform en praktijkgericht (demonstratief) onderzoek en selectie.

De opstart van het Steunpunt Bijenteelt Limburg wordt mogelijk gemaakt dankzij een plattelandsontwikkelingsproject dat wordt ondersteund door de provincie Limburg en de Vlaamse overheid (Platteland Plus). 

 

Contactpersoon: Wim Tollenaers

Actor(en): De Lieteberg vzw

Locatie: Zutendaal

Website

Extra bestand


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel