NL | FR

2020pesticidevrij

De campagne 2020pesticidevrij wil tegen 2020 alle pesticiden uit de winkelrekken.

Met de campagne ‘2020pesticidevrij’ dromen we ervan dat tegen 2020 iedereen die gebruik maakt en wil genieten van openbaar of privaat groen, dat kan doen zonder zich zorgen te maken over de aanwezigheid van pesticiden. We dromen ervan dat voor iedere tuineigenaar pesticidevrij tuinieren vanzelfsprekend is en dat onze levenskwaliteit, onze gezondheid en de biodiversiteit om ons heen op die manier versterkt worden.

 

Waarom willen we af van pesticiden?

 

·       Pesticiden zijn schadelijk voor onze gezondheid (spelen een rol bij kanker, de ziekte van Parkinson, fertiliteitsproblemen …)

·       Pesticiden zijn schadelijk voor de kwaliteit van bodem en water (extra zuivering van drinkwater is nodig, opstapeling van schadelijke stoffen in de bodem …)

·       Pesticiden zijn schadelijk voor de biodiversiteit (achteruitgang van bijen, invloed op mussenpopulatie …)

·       Pesticiden zijn niet nodig in de particuliere tuin, noch in openbaar groen (de natuur heeft haar belang, alle planten en dieren vervullen een rol in de natuurlijke kringloop, en er zijn voldoende ecologische alternatieven)

 

De risico’s van chemische pesticiden staan buiten kijf. Toch kan iedere tuinier vandaag niet alleen in gespecialiseerde tuincentra, maar zelfs in gewone doe-het-zelfzaken én in supermarkten of kleinhandelszaken, chemische producten kopen om op stoep en terras en in gazon of moestuin vrijelijk te gebruiken tegen ‘onkruid’, ‘ongedierte’ en ‘plagen’. Ook blijkt uit onderzoek dat de particuliere gebruiker over onvoldoende informatie, kennis en zorgvuldigheid beschikt, om op een veilige manier met deze producten om te gaan (onleesbare en onduidelijke bijsluiters, dubbelzinnige instructies, onvoldoende voorlichting over de risico’s en gevolgen van het gebruik). 

 

Pesticidegebruik nog altijd aangemoedigd door de industrie

 

Toch blijven bedrijven en distributiekanalen, gedreven door economische belangen, deze producten met alle mogelijke marketingtechnieken aanprijzen. Ze overtuigen de consumenten ervan dat hun producten noodzakelijk en efficiënt zijn, maar laten na om hen voldoende voor te lichten over de risico’s en negatieve effecten die aan pesticidegebruik verbonden zijn.

Daardoor brengen ze de gebruikers van pesticiden en hun partners en kinderen, hun huisdieren, hun buren en de dieren en planten in hun omgeving in gevaar. Bovendien zadelen ze de maatschappij op met extra kosten voor gezondheidszorg en zuivering van bodem, grond- en oppervlaktewater.

 

Consument beschermen en activeren

 

Daarom biedt de campagne ‘2020pesticidevrij’ een tegengewicht, om de consument te beschermen tegen de onvolledige of misleidende informatie van pesticideproducenten en hun bondgenoten en om de maatschappij te vrijwaren van de onnodige kosten die ontstaan door gezondheidsproblemen van mens en dier en verontreiniging van bodem en water als gevolg van pesticidegebruik.

 

‘2020pesticidevrij’ informeert consumenten en maakt duidelijk dat het gebruik van pesticiden in de particuliere tuin overbodig is. Preventieve maatregelen tegen ‘onkruid’ of ‘ongedierte’ en veilige ecologische alternatieven zijn voorhanden. Bovendien doorprikt ze de mythes waarmee pesticideproducenten hun producten aanprijzen en spreekt het diezelfde producenten aan op hun verantwoordelijkheid t.o.v. consumenten en maatschappij.

 

Als ultieme doel wil ‘2020pesticidevrij’ de verkoop van pesticiden aan particulieren in Vlaanderen en Nederland stoppen. Enerzijds door de industrie te doen inzien dat het beter is om in te zetten op preventieve maatregelen en om ecologische bestrijdingsmiddelen aan te bieden. Anderzijds door overheid en politiek aan te sporen om een verbod op de verkoop van pesticiden in te stellen.

 

Initiatiefnemer van de campagne ‘2020pesticidevrij’ is Velt, Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. Velt nodigt andere organisaties uit om zich mee achter deze campagne te scharen.

Contactpersoon: Barbara Creemers

Actor(en): doelgroep: particulieren, verdelers / producenten, overheid

Locatie: Vlaanderen en Nederland

Website


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel