NL | FR

Contact

LeveDeBijen.be is een initiatief van het Nationaal knooppunt biodiversiteit, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en wordt ondersteund door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest evenals talrijke partners.

Je kan ons contacteren via:

. e-mail: biodiversiteit@natuurwetenschappen.be

. tel.: 02 627 45 45

. brief: Biodiversiteit, KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel

 

* Voor de ontwikkeling en invulling van deze website kreeg het Nationaal knooppunt biodiversiteit de zeer gewaardeerde steun van Charlotte Mathelart, stagiaire Milieuraadgeving.

 

Deel