NL | FR

logo

KonVIB
Koninklijke Vlaamse Imkerbond

De Koninklijke Vlaamse Imkerbond (KonVIB) werd gesticht in 1912. De vereniging telt ruim 3000 leden verdeeld over 95 afdelingen. Deze afdelingen zijn gegroepeerd in 5 provinciale bonden: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.
De belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn: het geven van informatie en advies aan de imkers en geïnteresseerden in de bijenteelt, het behartigen van de imkerbelangen bij de overheid (landelijk, regionaal en plaatselijk) en bij andere bijenteeltverenigingen (landelijk, Europees en wereldwijd).

De doelstelling beschreven in de statuten van onze vereniging luidt:
"De vereniging heeft tot taak acties en activiteiten te organiseren ten behoeve van haar leden, ter ondersteuning van de bijenteelt en het bevorderen van de imkerij.
De vereniging heeft tevens tot doel activiteiten te ontwikkelen met het oog op het behoud en de uitbreiding van het natuurlijk leefmilieu en meer bepaald van de flora ten behoeve van de pollen- en nectaretende insecten, in het bijzonder van de honingbij die zonder gespecialiseerde en gecoördineerde menselijke tussenkomst met uitsterven is bedreigd."

Om dit doel te bereiken zetten wij volgende middelen in:
1. Het organiseren van onderwijs: studievergaderingen en cursussen.
2. Onze imkers voorlichten.
3. Het behartigen van de belangen van de imkerij en haar leden op alle bestuurlijke niveau's.
4. Het uitgeven van een maandblad.
5. Een Kon.VIB website opzetten en onderhouden.
6. Het uitbouwen van onze educatieve bijenstanden en ze een voorbeeldfunctie toekennen.
7. Het streven naar en opzetten van een biotechnische ziektebestrijding.
8. De biodiversiteit en het voedselaanbod voor onze bijen bevorderen en daadwerkelijk ondersteunen.
9. Het actief ondersteunen van de milieu-educatieve centra in Vlaanderen.

Met ruim 3000 leden zijn wij in Vlaanderen de grootste imkersvereniging. Het merendeel van onze leden imkert kleinschalig en houdt een beperkt aantal
bijenvolken. De Vlaamse imkers zijn hobby-imkers. Een beperkt aantal leden kan beschouwd worden als semiprofessioneel. De sterkte van onze
vereniging zit in de goede onderlinge samenwerking van beide belangengroepen.


http://konvib.be


Deel