NL | FR

logo

Provincie Limburg
Limburg wild van bijen

‘Limburg wild van bijen’

Begin februari 2015 werd de nieuwe provinciale campagne ‘Limburg wild van bijen’ gelanceerd. Deze campagne zet de meerwaarde en de problematiek van wilde bijen in de kijker. Tegelijk worden acties op touw gezet ter bescherming van deze waardevolle bestuivers. Dit gebeurt met aangepaste methoden voor diverse doelgroepen. Weinig gepalaver maar veel beweging op het terrein!

In 2015 zet de provincie Limburg alvast in op:

• De vorming van Limburgse bijenkenners
• De vorming van leerkrachten basis- en secundair onderwijs
• De vorming van de professionele sector
• Het informeren van de Limburger
• Een aanbod van activiteiten (mei, juni) door verenigingen, centra,… in gans Limburg
• Een starterskit voor het basis- en secundair onderwijs
• Een wetenschappelijk antwoord op de vraag ‘Wat doe je best waar/wanneer voor wilde bijen?’
• Concrete terreinacties


http://www.limburg.be/wildvanbijen


Deel