NL | FR

Ook bedrijven zijn aan zet!

Bedrijven kunnen op verschillende manieren aan de slag gaan voor de bijen en de biodiversiteit. Vooreerst is er uiteraard de vergroening van de ruimte rond de gebouwen. Verder kunnen bedrijven ook een verschil maken door hun aankoopbeleid te verduurzamen en hun personeel te sensibiliseren. En ten slotte kunnen ze ook aan de slag om hun productiebeleid te vergroenen en invloed uit te oefenen op hun leveranciers en partners.

Vergroening van de omgeving

 • laat de natuur haar gang gaan rond een deel van de gebouwen of laat een bloemenweide aanleggen
 • voorzie hoopjes bladeren, takken, grond, zand als nestgelegenheid voor de bijen
 • verwelkom een bijenhotel of bouw er eentje als teambuildingactiviteit met je personeel
 • steek de bedrijfsmuren en daken in het groen
 • composteer etensresten op het bedrijfsterrein
 • vermijd pesticiden en beperk het aantal maaibeurten: beter voor de natuur en bovendien goedkoper
 • ontdek het aanbod biodiversiteit&bedrijven van Natuurpunt

Aankoopbeleid, productie en leveranciers

 • leg je leveranciers op de rooster en kies voor diegene die bijvriendelijk tewerk gaan
 • kies in de refter voor biovoeding
 • hou je werknemers wakker met biokoffie 

Sensibiliseren van het personeel

 • organiseer tijdens de middagpauze een filmsessie over bijen en/of biodiversiteit en trakteer de aanwezigen op biohapjes of producten van de bij
 • ga voor een leuke teambuilding met bijen of biodiversiteit als thema; onder andere Natuurpunt biedt een dergelijke teambuilding aan
 • geef je werknemers af en toe de kans om tijdens hun uren (bv. samen om de groepssfeer te bevorderen) vrijwillig aan de slag te gaan voor een groen doel
 • 8 op de 10 werknemers vinden het trouwens belangrijk om voor een groen bedrijf te werken

Andere mogelijkheden

 • sponsoren van organisaties die voor bijen ijveren
 • neem ook eens een kijkje aan de rechterzijde voor meer inspiratie

 

Deel