NL | FR

Je bent:

Ook landbouwers zijn aan zet!

Landbouwers beheren niet alleen een leeuwendeel van de open ruimte, ze hangen ook van de bijen af voor de bestuiving van talrijke gewassen. Ze kunnen heel wat doen om de bijen te helpen en hebben daar ook alle belang bij. We zetten enkele mogelijkheden op een rijtje.

Bijen verwelkomen op je velden en akkers

 • het gebruik van pesticiden en chemische meststoffen zoveel als mogelijk vermijden of beperken
 • als er dan toch gesproeid wordt, dit bij voorkeur uitvoeren wanneer bijen niet aan het bestuiven zijn (bv. 's avonds laat of 's morgens vroeg)
 • agromilieumaatregelen onderschrijven; een agromilieumaatregel is een vrijwillige overeenkomst die de landbouwer afsluit met de overheid voor een periode van 5 jaar, meestal op perceelsniveau; de overeenkomst kan betrekking hebben op het natuurbeheer op een landbouwbedrijf, het realiseren van bepaalde milieudoelstellingen, het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethodes of het behoud van de genetische diversiteit; in ruil voor deze extra inspanningen ontvangt de landbouwer een vergoeding van de overheid; meer info op deze pagina
 • zaai tussen de teelten door een bijvriendelijke grondbedekker in
 • laat de natuur haar gang gaan in hoekjes / delen van de velden en weilanden
 • zaai bloeiende groenbemesters zo vroeg mogelijk in
 • ga voor kleine landschapselementen: plant hagen, bomen of struiken, leg een poeltje aan, enz.
 • zaai akkerranden in met bijvriendelijke mengsels; neem bv. een kijkje in de plantenlijst die Natuurpunt ontwikkelde; bovendien verdienen bloemenstroken langs akkers elkaar terug (meer info)
 • ga gedeeltelijk of volledig voor een biologische of geïntegreerde aanpak, waarbij natuurlijke vijanden helpen tegen plagen en ziekten; meer info vind je onder andere op deze pagina
 • adopteer oude of vergeten rassen of variëteiten en hou zo de genetische diversiteit mee in stand; meer info via de Stichting Levend Erfgoed
 • verkies of verken de lokale afzetmarkt om de voetafdruk van je producten te verkleinen
 • kies voor een boslandbouwsysteem, ook wel agroforestry genoemd; je kan er subsidies voor ontvangen; meer info op deze pagina
 • verkies een mengeling van teelten boven een monocultuur
 • hou vee op een zo natuurlijk mogelijke manier
 • kijk voor meer inspiratie ook eens in het lijstje op de rechterzijde van deze pagina

Bijen verwelkomen rond de boerderij

Informeer je over bijen

 • kom meer te weten op deze pagina
 • neem een kijkje op de rechterzijde van de huidige pagina

Ijver lokaal voor bijen

 • zet je gemeente aan om te kiezen voor een ecologisch maaibeheer, om de groene ruimtes bijvriendelijk te beheren, om inheemse planten te verkiezen boven uitheemse, om te sensibiliseren over bijen via hun kanalen (door bv. www.LeveDeBijen.be in de kijker te zetten), enz.
 • zet je in voor het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)

Inspireer (je)

 • ontdek de getuigenissen van andere initiatiefnemers en deel je eigen verhaal op deze pagina

Ook tuinbouwers, tuinaanleggers en tuiniers zijn aan zet!

Door de uitbreiding van bebouwing en infrastructuur blijven er steeds minder open en groene ruimten over in onze maatschappij. Tuinen zijn dan ook steeds belangrijker als groene oasen voor de fauna en flora. In onze steden maken ze, samen met de parken, vaak de hoofdbrok uit van het resterende groen. Alle beroepen die te maken hebben met de tuin (en parken), zoals tuin- en landschapsarchitecten, medewerkers van tuincentra, aanleggers van tuinen, groendiensten, lesgevers in tuinbouwscholen, en dergelijke meer kunnen dus heel wat doen voor de bijen.

Ga aan de slag voor de bijen

 • verkies nectarrijke planten, struiken en bomen wanneer je een tuin aanlegt of een klant adviseert
 • informeer je over de bijvriendelijkheid van planten, struiken en bomen die je verkoopt of aanplant
 • beperk zoveel mogelijk het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen
 • vermijd de verkoop of het gebruik van woekerende uitheemse planten; op deze website vind je inheemse alternatieven voor een aantal van deze uitheemse woekeraars
 • voorzie in je tuincentrum of in de plannen voor de aanleg van een tuin een wild hoekje voor de biodiversiteit en de bijen
 • leg een inheemse bloemenweide aan of zaai wilde en inheemse nectarrijke bloemen in bakken
 • plaats een insectenhotel of voorzie er eentje in de plannen die je ontwikkelt

Informeer je over bijen

 • kom meer te weten op deze pagina
 • neem een kijkje op de rechterzijde van de huidige pagina

Verwelkom de bijen

Ijver lokaal voor de bijen

 • zet je gemeente aan om te kiezen voor een ecologisch maaibeheer, om de groene ruimtes bijvriendelijk te beheren, om inheemse planten te verkiezen boven uitheemse, om te sensibiliseren over bijen via hun kanalen (door bv. www.LeveDeBijen.be in de kijker te zetten), enz.
 • zet je in voor het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)

Inspireer (je)

ontdek de getuigenissen van andere initiatiefnemers en deel je eigen verhaal op deze pagina

 

Deel