NL | FR

Balans van het Federale Bijenplan 2012-2014

thumbnailTaal: Nederlands
Thema: Biodiversiteit
Niveau: Gemeente

Download de publicatie

Beschrijving

Het Bijenplan 2012-2014 werd in oktober 2012 gelanceerd. Dit plan liep officieel ten einde in 2014. Het is evenwel het startpunt van een nieuwe benadering van de problematiek rond bijen en bestuiving, een van de “diensten” die worden bewezen door de biodiversiteit en de ecosystemen.

In dit document is een niet-volledige bijwerking opgenomen van de wetenschappelijke literatuur en van de maatregelen die op de verschillende machtsniveaus werden genomen buiten de federale overheid.

Vervolgens maken we een beknopte balans op van de resultaten en realisaties van de plannen. Daarbij moeten we steeds voor ogen houden dat het gaat om initiatieven die op langere termijn in stand gehouden dienen te worden opdat ze ook daadwerkelijk resultaat zouden opleveren.

Het laatste deel van dit document wordt besteed aan de toekomst en aan de manier waarop de federale administratie haar inspanningen wil voortzetten om het voortbestaan van bijen en de diensten die ze ons bewijzen, te garanderen.

Uitgever

FOD Leefmilieu

Deel