NL | FR

Gids voor goede Bijenteeltpraktijken

thumbnailTaal: Nederlands
Thema: Biodiversiteit
Niveau: Imker

Download de publicatie

Beschrijving

De Europese Commissie heeft een strikt reglementair kader gedefinieerd waaraan alle
verhandelde voedingsmiddelen moeten voldoen. In de Europese Unie wordt honing
beschouwd als een product van dierlijke afkomst. Nochtans bestaat honing hoofdzakelijk
uit plantaardige ingrediënten, namelijk uit bloemennectar en/of honingdauw,
verzameld door de bijen, die daarna omgevormd worden via enzymatische processen
en ontwatering tot het eindproduct honing .

Als producent van een voedingsmiddel, moet de imker zijn klanten een product
kunnen garanderen dat volledig beantwoordt aan de bij wet bepaalde definitie van
honing en dat geen enkel risico inhoudt inzake de voedselveiligheid voor de mens
(zie in bijlage 2 de wetgeving betreffende de hygiëne van dierlijke producten en de
autocontrole : KB 14/11/2003 en de wetgeving betreffende de etikettering).
De imker is rechtstreeks verantwoordelijk voor de producten die hij verkoopt. Alles
moet bewerkstelligd worden om de voedselveiligheid van honing te verzekeren van
in de bijenkast tot in de honingpot. Mocht ondanks alles, toch een probleem opduiken,
moet men de oorzaak kunnen achterhalen. Daarom vraagt men de imker om bepaalde
informatie te noteren over de kritieke punten op het niveau van de productie,
de oogst en de verpakking van zijn honing.

Als producent, gesitueerd bij het begin van de productieketen, wordt de imker als
een primaire producent aanzien. Hij is bijgevolg onderworpen aan de verplichting
tot het bijhouden van (een) register(s)en het toepassen van goede hygiënepraktijken.
Producenten daarentegen wiens activiteiten zich niet beperken tot het kweken van
bijen en het produceren van eigen honing, maken niet uitsluitend deel uit van
de primaire sector. Dit is bijvoorbeeld het geval voor imkers die honing van andere
imkers verwerken of honing verkopen die zijzelf niet geproduceerd hebben.
Deze imkers zijn bijgevolg verplicht een gevarenanalyse toe te passen voor de
verschillende kritische controlepunten (zie bijlage 3).

Deze gids heeft als missie de imker te helpen bij de productie van honing in de
beste omstandigheden en bij het respecteren van de bepalingen vermeld in het koninklijk
besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en
traceerbaarheid in de voedselketen. Dit is echter vrijblijvend voor de imker. Indien
de imker niet instemt met de gids, zal hij de controleurs toch moeten bewijzen dat
hij de hygiënevoorschriften respecteert.

De gids kan besteld worden bij het Informatiecentrum voor Bijenteelt of bij het CARI.

Informatiecentrum voor bijenteelt

Adres : krijgslaan 281, S33 - 9000 Gent
Telefoon : 09 264 49 25
Fax : 09 264 49 38
E-mail : frans.jacobs@ugent.be

CARI - Centre Apicole de Recherche et d'information

Adres : Place Croix du Sud, 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
Telefoon : 010 47 34 16
Fax : 010 47 34 94
E-mail : info@cari.be

Uitgever

Informatiecentrum voor Bijenteelt

Maker

CARI, ILVO & UGent

Deel