NL | FR

ik ijver voor bijen en biodiversiteit

Jij bent alvast overtuigd van het levensgrote belang van bijen en biodiversiteit, en van de noodzaak om je er voor in te zetten. En dat is fantastisch! Maar stel je voor dat elke voorvechter voor biodiversiteit op zijn beurt vijf of tien of ... nieuwe voorvechters aanbrengt, dan is de biodiverse trein helemaal vertrokken!

Organiseer een biodiverse activiteit of teambuilding: hagen en honingrijke soorten planten op de parking, gevelbeplantingen uitvoeren, op het dak een tuin aanleggen, diverse nestkastjes en schuilplaatsen op het gebouw plaatsen, beheerswerken uitvoeren, natuurwandelingen maken, padden helpen oversteken, begin met een bijenwerkgroep of een ecologische moestuin, leg samen een vijvertje aan of plaats een bijenhotel, ...

Een bedrijf kan natuurverenigingen steunen bij het herstel van bijzondere ecosystemen of het beschermen van bedreigde soorten. Het kan een financiële bijdrage leveren voor wetenschappelijke inventarisatie- en instandhoudingsprogramma’s. Het kan zijn opbrengst delen met het Zuiden, dat de grondstoffen of genetische rijkdommen heeft geleverd. Het kan een stichting oprichten die de biodiversiteit moet beschermen. Het kan zijn werknemers in dit verband veldwerk laten verrichten …Deel