NL | FR

ik ijver voor een groenere buurt

Sommige gemeenten spannen zich tegenwoordig in om bij de beplanting en het beheer van wegbermen en plantsoenen de biodiversiteit te bevorderen.

Als dit in jouw gemeente nog niet gebeurt, kan je de bevoegde dienst een paar eenvoudige tips geven: plant enkel lokale soorten (winterharde bloemplanten vergen minder onderhoud dan eenjarige). Vervang chemische pesticiden en meststoffen door hun biologische tegenhangers. Gebruik strooisel en bodembedekkers om onkruid en waterverbruik te beperken. Composteer plantaardig afval en bemest hiermee vanaf het najaar de bodem. Maai niet te vroeg en laat voor de dieren plaats om te schuilen ...

*

Overtuig je gemeente om een plaatselijke planten- of bijensoort te adopteren en zich in te spannen voor het behoud ervan.

*

Heb je al gehoord over ‘guerilla gardening’? De eerste guerillatuiniers begonnen in New York, maar ondertussen zijn ze ook in Europa actief. Maar wat doen ze eigenlijk?

Met schoppen, compost, planten en zaden komen – vaak honderden – tuiniers samen om tuintjes aan te leggen waar het eigenlijk niet mag. Ze veranderen middenbermen, rotondes, verlaten bouwterreinen en andere braak liggende gronden in fleurige plekjes vol biodiversiteit. Dikwijls zijn ze ’s nachts in de weer, maar vaak steunen buurtbewoners hun acties of helpen ze zelfs mee, vooral als er een moestuintje komt. Je vindt meer op www.guerrillagardening.org.Deel