NL | FR

ik voorzie een zandhoop en/of houtstapel

De meerderheid van de wilde bijen nestelt in de grond. Een zandhoop op een zonnige doch beschutte plaats in je tuin biedt dus een perfect onderkomen voor heel wat bijensoorten. Ook een stapel met takken en boomstammetjes biedt een geschikte nestplaats voor wilde bijen.Deel