NL | FR

Inspirerende initiatieven

Diverse organisaties zetten hun beste beentje voor de bijen voor. Hieronder vind je een overzicht van hun voorbije en voorziene initiatieven. Het kan inspiratie bieden om zelf aan de slag te gaan. Maar het betekent tevens een schat aan informatie.

Lokaal

 • Limburg is helemaal wild van bijen! De provincie organiseert vormingen en studiedagen, sensibiliseert het brede publiek, onderneemt actie op het terrein, en dergelijke meer
 • in 2010, door de VN uitgeroepen tot internationaal jaar van de biodiversiteit, koos het Gentse stadsbestuur samen met Natuurpunt Gent de bij als soort van het jaar; beide partners zetten intussen hun inspanningen verder; nog in Gent werd, in samenwerking met Apis Bruocsella, op de campus van de Gentse Universiteit een waar dorp voor wilde bijen gebouwd
 • om de bijenpopulatie te ondersteunen, promoot de provincie Vlaams-Brabant en haar gemeenten de aanleg van bloemenakkers; via de deelnemende gemeenten werden bloemenzaadjes uitgedeeld evenals een brochure over de aanleg en het onderhoud van dergelijke bloemenparadijzen voor bijen; in het kader van "koesterburen" werd er ook tweemaal een bijencarrousel georganiseerd om informatie over bijen en bijenacties te verspreiden
 • het Regionaal Landschap Meetjesland gaat voor een bijvriendelijk Meetjesland en besteed daar heel wat aandacht aan in deze editie van haar Landschapskrant; je vindt er onder andere een heleboel bijvriendelijke tips; samen met Natuurpunt en Partners Meetjesland is het Regionaal Landschap ook in de weer met de actie "inZOEMen op bijen"
 • ook Regionaal Landschap Dijleland zet de bijen in de kijker in haar Landschapskrant van mei 2014
 • de provincie Oost-Vlaanderen richt zich met haar campagne "Verbijsterende bijen" naar meerdere doelgroepen waarvoor een actie op maat werd uitgewerkt: inwoners, steden en gemeenten, landbouwers en imkers
 • Genk wil de bijenpopulatie op haar grondgebied beschermen en doen groeien; er werd een bijenplan opgesteld met concrete acties om actie te ondernemen voor de bijen; de stad zal een aantal acties uitvoeren maar wil ook wijken, verenigingen en burgers begeesteren opdat deze zelf aan de slag zouden gaan: meer info vind je hier
 • de provincie West-Vlaanderen "laat het zoemen met bloemen" en deelt daarvoor bloemenzaadjes en brochures uit; in het verleden werden tevens enkele studiedagen georganiseerd
 • het Regionaal Landschap Lage Kempen maakte enkele filmpjes die gemeenten, natuurbeschermers, landbouwers, jagers, imkers of particulieren kunnen inspireren om bijen te helpen
 • talrijke andere natuurverenigingen, educatieve centra en bijenteeltverenigingen organiseren op regelmatig tijdstip bewustmakende acties en ontwikkelen sensibilisatiemateriaal zoals brochures, filmpjes, tentoonstellingen, posters, pedagogische dossiers, websites, enz.

Vlaanderen

 • het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert in juni de "Week van de bij" met als thema "Zonder bijen, een lege winkelkar"; een wedstrijd, talrijke activiteiten en een heleboel bijentips worden aangeboden; in datzelfde kader houdt natuureducatiecentrum De Vroente de fotowedstrijd "Ingezoemd"; andere voorbeelden van activiteiten zijn een klasbezoek aan de imker, een biobrunch met honingproducten, een demonstratie honing slingeren, een kinderatelier over bijen en wespen, enz.
 • Natuurpunt besteedt heel wat aandacht aan de wilde bijen. Op de website vind je o.a. informatie en tips, evenals activiteiten die de vereniging organiseert in Vlaanderen en Brussel. Je vindt er eveneens meer uitleg over de projecten van Natuurpunt ten bate van de wilde bijen. Verder is de vereniging ook actief via Aculea, haar wilde bijen- en wespenwerkgroep.

Wallonië & Brussel

 • het Waals Gewest lanceerde in 2011 haar "Plan Maya" om de bijen en andere bestuivende insecten een handje te helpen; de actie biedt informatie en ondersteuning, en is gericht naar gemeenten, provincies en particulieren; meer informatie en de resultaten en presentaties van een studiedag terzake vind je hier
 • op de campus van de universiteiten van Mons en Brussel werd eveneens een dorp voor wilde bijen aangelegd; de universiteit van Mons werkt samen met partners eveneens aan een online atlas over de vliesvleugeligen (waaronder de bijen); je vindt er foto's en verspreidingskaarten van een heleboel soorten
 • Brussel Mobiliteit "plant een bloem voor de bijen" via een aangepast maaibeheer en een adequate keuze van plant- en zaaigoed
 • met de actie "Maya'ge" beoogt Apis Bruocsella het vergroenen van elk Brussels hoekje open ruimte, tot het kleinste toe: gevels, voortuintjes, balkons, vensterbanken; voor elk hoekje worden de gepaste bloemen voorzien
 • het CARI organiseert de campagne "1 SMS pour les abeilles, 1 sourire à la vie" en probeert zo fondsen in te zamelen voor werkzaamheden ten bate van de bijen

Nationaal

 • de Federale Overheidsdienst Leefmilieu ontwikkelde een federaal bijenplan (Bijengezondheid, ook onze gezondheid) met een oplijsting van 29 acties ten bate van zowel de honingbij als de wilde bijen; hier vind je meer informatie over bijen en bijenacties

Europees

 (Natuur)verenigingen

 • Greenpeace lanceerde de campagne "Red de bijen" en biedt een aantal oplossingen aan evenals een petitie voor een milieuvriendelijke landbouw

 

Deel