NL | FR

Enkele bijkomende tips voor imkers

Ga zelf aan de slag

  • hier vind je meer info om je bij te scholen in de bijenteelt
  • op deze pagina en in de rubriek 'Ontdek de bijen' kom je meer te weten over wilde bijen
  • je vindt ook diverse documenten en filmpjes, waaronder een gids van goede imkerpraktijken, op de rechterzijde van deze pagina
  • hier vind je suggesties om zelf een evenement te organiseren
  • op deze pagina ontdek je een kaart van de Belgische bijenteelt (je aanvullingen en opmerkingen zijn trouwens bijzonder welkom)
  • hier vind je activiteiten voor jou en voor je gezin / kinderen

Lokaal aan de slag gaan voor bijen

  • overtuig je gemeente om te kiezen voor een ecologisch maaibeheer van de wegbermen, om exoten te vermijden bij aanplantingen (meer info op deze pagina), om het gebruik van pesticiden te vermijden (meer info op deze pagina), om een natuurplan of milieubeleidsplan op te stellen, enz.

Inspireer (je)

  • ontdek de acties uitgevoerd door andere imkers of deel je eigen ervaringen op deze pagina
Deel