NL | FR

Ook steden en gemeenten zijn aan zet!

Steden en gemeenten hebben heel wat open ruimte en gebouwen in eigen beheer en kunnen het goede voorbeeld geven. Ze beschikken vaak over talrijke kanalen om te communiceren met hun inwoners en allerlei groeperingen. Ze hebben absoluut een actiesleutel in handen op het lokale vlak.

Enkele suggesties:

 • ga voor streekeigen, nectarrijke bloemen, struiken en bomen in open ruimtes, bermen, rotondes, borders, begraafplaatsen en dergelijke meer
 • zorg voor een gepast maaibeheer en communiceer hierover naar de inwoners toe
 • vermijd pesticiden en chemische meststoffen
 • laat enkele hoekjes of delen van parken verwilderen of zaai hoekjes in voor bijen en plaats er in beide gevallen bordjes met uitleg bij
 • stimuleer de aanleg van ecologische volkstuintjes en stel er ruimte voor ter beschikking
 • plant een geboortebos aan met bijvriendelijke bomen
 • gebruik de informatiekanalen van de gemeente om de inwoners te sensibiliseren voor het belang van bijen en biodiversiteit en om hen tips te geven om zelf aan de slag te gaan
 • geef het goede voorbeeld door zelf aan de slag te gaan met groendaken en gevelgroen
 • voorzie gemeentelijke subsidies voor inwoners en bedrijven die groendaken aanleggen en andere vormen van vergroening toepassen
 • kies voor een aankoopbeleid gebaseerd op bio en duurzaam
 • sensibiliseer doelgroepen zoals imkers, landbouwers, scholen en dergelijke meer
 • hou rekening met bijen en biodiversiteit bij het uitschrijven van bestekken
 • organiseer een bijenevenement, verwelkom een bijenexpo, enz.
 • bouw een bijenhotel, bv. samen met de inwoners of de scholen, en plaats er een didactisch bord bij
 • neem een kijkje op de rechterkant van deze pagina voor meer info of tips
Deel