NL | FR

Bedreigingen

Zowel wilde bijen als honingbijen krijgen zware klappen door tal van factoren. Zo worden 24% van de Europese hommels bedreigd met uitsterven, ligt het sterftecijfer van kolonies honingbijen ver boven het natuurlijke gemiddelde en gaan ook vele solitaire bijensoorten achteruit. In deze factsheet van Natuurpunt lees je er meer over.

Door de verdwijning en versnippering van natuur en open ruimtes is er minder voedsel voor de bijen en vinden wilde bijen bovendien minder beschutting en nestplaatsen.

Pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen ondermijnen de gezondheid van de bijen en kunnen bijdragen tot de teloorgang van kolonies van honingbijen.

Exoten zoals de Aziatische hoornaar zetten bijen op hun menu of brengen ziekten en parasieten over waartegen bijen niet gewapend zijn..

Parasieten en ziektekiemen zorgen voor een verzwakking van bijen en bijenvolken.

Verdere factoren zoals de klimaatverandering (kan bv. leiden tot het niet-gelijktijdig verschijnen van bijen en hun favoriete bloemen), vervuiling, monoculturen en dergelijke meer zorgen voor extra druk op de bijen.

Onderzoekers van de universiteiten van Bergen, Gent, Luik, Namen evenals van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen hebben zich verenigd binnen het project Belbees om de toestand van de wilde bijen in ons land onder de loep te nemen en nieuwe beleidsmaatregelen voor te stellen.

Deel