NL | FR

Bijen en bestuiving

Wanneer bijen voedsel verzamelen, vervoeren ze intussen stuifmeel van de éne bloem naar de andere. Dat wordt bestuiving genoemd en is broodnodig voor de vorming van vruchten en zaden.

Niet minder dan 80% van alle bloemplanten wordt bestoven door, en hangt voor zijn overleven dus af van, insecten. En 80% van de bestuivende insecten zijn bijen. Nog een cijfer: zowat 70% van alles wat in ons bord beland, hangt rechtstreeks (fruit, groenten, oliën, ...) of onrechtstreeks (voederplanten voor vee) af van de bestuiving.

Voor wie nog niet overtuigd is door voorgaande cijfers en/of voor wie zich graag baseert op doorslaggevende economische argumenten: wetenschappers hebben berekend dat de noeste bestuivingsarbeid die bijen en andere insecten ons jaarlijks en op wereldschaal (gratis) aanbieden, goed is voor een waarde van meer dan 150 miljard euro!

Een recente studie van de universiteit van Gent toonde aan dat de economische waarde van het bestuivingswerk van de honingbijen in België 472,30 miljoen dollar per jaar bedraagt. Alleen koeien, varkens en gevogelte halen een hoger cijfer.

Zowel de wilde bijen als de honingbijen zijn dan ook essentieel voor de landbouw en voedselproductie, evenals voor het goed functioneren van de ecosystemen en de vorming van onze landschappen.

Deel