NL | FR

Diversiteit

De honingbij (Apis mellifera) komt vaak aan bod in de media. Maar wist je dat er heel wat meer soorten voorkomen in ons kleine landje en wereldwijd? Zo zijn er niet minder dan 384 bijensoorten geteld in België. Daartoe behoren ook de zowat 30 hommelsoorten die in ons land rondzoemen. Wereldwijd zijn om en bij de 20 000 bijensoorten gekend.

Op deze webpagina van Natuurpunt vind je een leuk overzicht van enkele bijen(groepen). Via species.be en Atlas Hymenoptera kan je meer informatie opzoeken over de diverse soorten(groepen) in ons land.

 

Deel